Welkom bij Tennisvereniging Kapelle

Elke dag geopend

Ma. - Zo. 9.00-23.00

Telefoon

0113-342934

Vroonlandseweg 51

Kapelle

Stand van zaken voorbereiding padelbanen

Na de besluitvorming door de algemene ledenvergadering is de afgelopen periode hard gewerkt aan de voorbereiding van de padelbanen. De praktische kanten van de locatie zijn nog eens goed bekeken (o.a. opbouw ondergrond minitennisbaantjes, drainage, hekwerken). Aan de hand hiervan zijn offertes gevraagd aan een drietal leveranciers van padelbanen. Met een groep leden is een keuze gemaakt voor de beoogde leverancier. Deze heeft z’n offerte verder uitgewerkt. Vervolgens is dit een aantal keren met hem besproken Met de gemeente is een aantal keren overlegd over de locatie en de wijze van uitvoering aan de hand van de opgemaakte gedetailleerde plantekening. De benodigde vergunning is inmiddels aangevraagd. Naar verwachting kunnen we in november de opdracht aan de leverancier geven.

 

 


Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image